Firma Beck & Pollitzer posiada doświadczenia w zakresie bardzo wymagającego sektora lotniczego i związanego z nim poziomu jakości. Klientami są:

 • Britisch Aerospace
 • Marconi
 • Rolls Royce
 • General electric
 • Metal Improvements
 • GKN Westland

ANALIZA PROJEKTU

Firma Beck & Pollitzer uzyskała kontrakt na modernizację i reorganizację 2 warsztatów mechanicznych w firmie Rolls Royce.

Maszyny składały się z pionowych wiertarek, wielkich maszyn sterowanych numerycznie i szlifierek.

Zakres robót

Firma Beck & Pollitzer odpowiadała za zarządzanie całym projektem. Firma Beck & Pollitzer bezpośrednio realizowała następujące zadania :

 • Przemieszczenie maszyn
 • Instalacja wtórnych rurociągów
 • Ponowna instalacja elektryczna wyposażenia
 • Przekazanie do eksploatacji

Dodatkowo firma Beck & Pollitzer zarządzała szeregiem specjalistycznych podwykonawców, realizujących roboty:

 • Demontażu elektrycznego
 • Instalacji nowego systemu ogrzewania i wentylacji
 • Przygotowanie nowych fundamentów
 • Modernizacja suwnic
 • Instalacja nowego systemu rozdziału energii

Kontrakt był zarządzany przez lokalnego kierownika projektu formy Beck & Pollitzer.

Roboty podjęto miedzy styczniem 1998 a sierpniem 1998 a wartość kontraktu osiągnęła 600,000 funtów szterlingów.